DİL VE BEYİN

Bilindiği üzere beyin sağ ve sol lobların birleşiminden oluşan bir bütündür. Beynin iki bölgesi de farklı aktivitelerden sorumludur. Beyinde doğru iletişim kurma, dil öğrenme, gibi aktiviteler için sol lob baskındır ve bu bölgede konuşma ve dil merkezi bulunur. İşitsel ve görsel öğrenmenin gerçekleştiği sol bölge aynı zamanda vücudun sağ tarafını da kontrol etmektedir. Bir yabancı dil öğrenirken de beynimiz aktif olarak iki olumlu değişme başlar.

Yabancı kelime öğrenimine bağlı yüksek bilişsel aktivite.

Beyinde bulunan işitme korteksi gelen sesleri sinirsel uyarılara dönüştürürken, duyulan sesin kaynağını da bir yandan anlamlandırmaya çalışır. Ardından sinirsel bilgiler, beynin sol lobundaki Wernicke bölgesine taşınır. Wernicke bölgesi sayesinde gelen sesler kelimelere ve cümlelere dönüştürülür. Broca yani dil üretim bölgesi ise yanıtları formülleştirir, sonrasında motor kortekste telaffuz gerçekleşir.

Bu süreç yeni bir dil öğrenirken, beyninizin sürekli anlamlandırma çabası içerisinde olmasını sağlar. Bir yandan da beyin performansınızı arttırır.

Öğrenme deneyimi sayesinde fiziksel ve zihinsel performans artışı.

Penn State Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, yabancı dil öğrenirken beyinde ne gibi değişimler olduğunu fMRI teknolojisiyle görüntülemeyi başardı. Araştırma için farklı yaşlarda 19 kişiden oluşan iki grup bir araya getirildi. Önce iki grubun da fMRI taraması yapıldı. Ardından bir gruba Mandarin Çincesi dersleri verilirken, diğer gruba anadillerinde güncel dersler verildi. 6 hafta süren bu ders sürecinin sonunda gruplardaki gönüllülerin beyin taramaları tekrar yapıldı.

Mandarin Çincesi öğrenen gönüllülerin beyin ağırlıklarının arttığı ve sinir ağlarının daha iyi bütünleştiği gözlemlendi. Bu durum daha hızlı ve etkili öğrenme anlamına geliyordu. Araştırmacılar bu durumu aksonlar ve dendritler arasındaki elektriksel bağlantıların hızlanmasıyla, beynin diğer konularda da daha hızlı ve kalıcı öğrenebilecek kapasiteye gelmesine yorumladılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir